Η «Career Sign» αποτελεί την ιδέα ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος ασχολείται με τις εξατομικευμένες ανάγκες σταδιοδρομίας ατόμων με αναπηρία ή άλλες δυσκολίες. Ο σκοπός του οργανισμού είναι να επιτύχει την εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής καθώς και την ένταξη τους, όχι μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, ακολουθώντας επιστημονικές μεθόδους.

 

Η Ομάδα Μας                                     Η Αποστολή Μας

 

Advertisements